Navigation


Click here to see jobs in your category.

Avdelingsleder for Teknisk Sør i Driftsområde Sør

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1100 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. I******deltok Statnett i kåringen Great Place to Work og kom alle tre årene på topp 10 blant Norges beste arbeidsplasser.

Avdelingsleder for Teknisk Sør i Driftsområde Sør

Stillingen vil inngå i Driftsområde Sørs ledergruppe og vil rapportere til direktør for Driftsområde Sør. Teknisk Sør består av de tekniske enhetene Stasjoner, Kontrollanlegg og Ledning. Dette er tekniske seksjoner som arbeider innen Statnetts transformatorstasjoner og Kraftledninger i Sør-Norge.

Lederen har faglig ansvar for planlegging, koordinering og oppfølging av aktivitetene i avdelingen. Innenfor de respektive fagområder har avdelingen teknisk spisskompetanse. Avdelingen er en ressurspool og deltar i driftsoppgaver, havarier og prosjekter i de operative driftsgruppene. Dette kan være prosjektledelse i mindre prosjekter og faglige vurderinger knyttet blant annet til apparatanlegg, kontrollanlegg, ledning, bygg, eiendommer og dokumentasjon.

Arbeidsoppgaver/stillingens ansvarsområde:

 • HMS oppfølging i egen enhet
 • Lede avdelingen og følge opp mål og resultater
 • Utvikle og følge opp avdelingens ansatte
 • Koordinere og følge opp prosjekter på tvers av driftsområdet
 • Samarbeide med stasjonsgruppene og ledningsområdene i Driftsområde Sør
 • Samarbeide med og yte faglig bistand innenfor anleggsforvaltning og andre divisjoner i f. eks faggrupper
 • Samarbeide med Driftsområde Nord og spesielt Teknisk Nord
 • Kartlegge anleggenes tilstand og melde investeringsbehov
 • Planlegge og koordinere vedlikehold for stasjons- og ledningsanlegg i Driftsområde Sør
 • Yte bistand i forbindelse med havari og feilretting i anlegg i Driftsområde Sør
 • Være pådriver for utvikling av gode anleggsløsninger
 • Delta i Driftsområde Sørs ledergruppe

Kvalifikasjons- og kompetansekrav:

 • Sivilingeniør / ingeniør innen elkraft eller tilsvarende
 • Godkjenning (evt. mulighet til å oppnå godkjenning) til å fungere som stedfortreder for driftsleder
 • Erfaring fra ledelse av kompetansemiljø
 • Erfaring fra gjennomføring av prosjekter
 • Erfaring fra ett eller flere aktuelle tekniske fagfelt

Personlige egenskaper:

 • Faglig interessert
 • Resultatorientert
 • Gode koordinerings- og samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 

Søknadsfrist: 10.11.2014

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Oslo 

Kontaktpersoner:

Arnfinn Granheim tlf: +****** mob: +****** 

Märk din ansökan med TeknikJobb.se

Skriv ut

Bedrift

Statnett
Mer om Statnett

Sted

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1670089

Kategori

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole