Nyheter

Hva passer deg best, stort eller lite firma?

Små og store firmaer varierer mye både i virksomhetskultur og organisasjon. Avhengig av hvordan din personlighet er, så trives du nok best enten hos et lite eller stort firma. I store firmaer finnes det ofte flere retningslinjer for jobben og mye styres sentralt, særskilt om du jobber i et internasjonalt firma. Små firmaer karakteriseres derimot ved å være mindre prestisjefylte, færre faste retningslinjer og mindre faste roller for de ulike stillinger.


Det finnes ingen klare grenser for hva som regnes som et lite eller stort firma, men mange velger å sette terskelen ved 50 medarbeidere. Når et firma passerer 50-grensen er det et riktig stort firma, i følge noen, mens andre mener at et riktig lite firma kan aldri ha mer enn 20 ansatte for å kunne kalle seg et lite firma. Hvordan du enn definerer store eller små firmaer, så finnes det en del forskjeller i arbeidsplasskulturen. I store firmaer, er det som oftest delt inn i ulike avdelinger med avgrensede arbeidsområder og som ansatt får du et relativt strengt ansvarsområde og fastsatte arbeidsoppgaver.

 

Mindre formelle stillinger i små firmaer

 

Den som liker å ha faste rammer og tydlige ansvarsområder og gjerne vil være en del av en større sammenheng trives vanligvis bedre i et stort firma enn et lite. I et lite firma som sjelden har egne avdelinger for marked, økonomi, personalspørsmål og lignende, blir grensene mellom firmaets ulike virksomheter mer flytende. Om din formelle stilling for eksempel er ”økonomiassistent”så kan det innebære at du en dag jobber med bokføring og neste dag hjelper til å organisere en konferanse eller jobber med markedsføring. Fordelen med små firmaer er at man får prøve mange ulike arbeidsoppgaver og får innblikk i hele firmaets virksomhet, mens de store firmaers styrke er at du ikke behøver skaffe deg et helhetsperspektiv over virksomheten, men kan jobbe med dine avgrensede arbeidsoppgaver.

 

Mange som vil gjøre karriere synes at store firmaer føles mer attraktive enn mindre firmaer, ettersom de lokkes av muligheten av å kunne avansere internt og kanskje til og med jobbe utenlands. Hvis du ønsker å få et fotfeste innenfor et stort firma, kan det absolutt være verdt å begynne i et mindre firma og skaffe seg erfaring derfra før man søker seg til de større aktørene.