Navigation


Click here to see jobs in your category.

Prosjektleder VA - Bymiljø og utbygging, Plan & anlegg

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden. 

Nå trenger vi deg for å styrke vår kompetanse på prosjektledelse innen VA. 

Plan og anleggsavdelingen består av 35 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for å prosjektere og bygge offentlige vei-, vann- og avløpsanlegg i Stavanger. Gjennomføringen av prosjektene skjer både i egenregi og ved bruk av konsulenter/entreprenører. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med Vann- og avløpsverket samt et bra samarbeidsklima med andre eksterne aktører for eks. Lyse, IVAR og Statens Vegvesen. 

Vi bygger for fremtiden. Vi er stolte av å kunne si at den VA-infrastruktur som vi bygger i dag fortsatt skal kunne tjene samfunnet om 100 år. Hvert år legger vi ca. 6 km nye vannledninger og ca. 10 km nye avløpsledninger. Vi separerer avløpsnettet og skifter ut gamle ledninger i byen. Vi jobber med sanering av utslipp og bygger pumpestasjoner. Vi legger sjøledninger og vi bygger nye VA anlegg i byens utbyggingsområder. 

Sammen med VA-verket har vi et av regionens aller sterkeste VA-miljøer. Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • Vi har et stort spekter av arbeidsoppgaver innen feltet VA og prosjektledelse. Som prosjektleder hos oss er ditt hovedansvar å lede vann og avløpsprosjekter i planfasen. I denne fasen har du ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet. Din oppgave er å levere komplette byggeplaner med tegninger og beskrivelse. Prosjekteringen gjennomfører du i hovedsak ved konsulentstyring men for rett kandidat er det mulighet for egenprosjektering.
 • Du har også ansvar for at byggesøknader, grunnerverv og andre nødvendige forhold avklares. I planfasen skal du også samordne VA-prosjektet med andre fag som vei, tele og energi.
 • De fleste anleggene blir realisert rett etter at prosjekteringen er klar. I anleggsfasen er du en viktig ressurs i form av prosjektstøtte.
 • Andre oppgaver er deltakelse eller ledelse av prosjektgrupper, for eks områdeplaner, temaplaner, eller hovedplaner. For rett kandidat kan det være aktuelt med samlet prosjektledelse fra plan til ferdig anlegg. Du vil få store muligheter til å forme hverdagen din og tilrettelegge dine arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Du er ingeniør eller sivilingeniør innen bygg og anlegg, vann og avløp, prosjektledelse eller har tilsvarende kompetanse.
 • Du har minimum 2 års relevant erfaring innen VA. Med relevant erfaring mener vi prosjektering/konsulentstyring av ledningsanlegg, overløp, pumpestasjoner, overvannshåndtering og hovedplaner/områdeplaner
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver tilstrekkelig god norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Utdanningsnivå

 • Master-/hovedfagsnivå
 • Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, nysgjerrig og motivert. Du kan jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst. Du er positiv og har gode samarbeidsevner. Du leder prosjekter på en trygg og effektiv måte.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
 • Fleksibel arbeidstid med en normal arbeidstid mellom 07:40 og 15:10 og en kjernetid mellom 08:40 og 14:00.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
 • Stillingskode******Rådgiver
 • Lønn etter avtale.
Skriv ut

Bedrift

Sted

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1685902