Navigation


Click here to see jobs in your category.

Seniorrådgiver risikostyring

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1100 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. I******deltok Statnett i kåringen Great Place to Work og kom alle tre årene på topp 10 blant Norges beste arbeidsplasser.

Vil du skape en enklere prosjekthverdag?

Vi søker en person med erfaring innen risikoanalyser og risikostyring til utfordrende oppgaver sentralt i prosjektmiljøet i divisjon Bygg og Anlegg. Divisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av investeringsprosjekter for 5-7 mrd. årlig. Stillingen tilhører seksjonen som har fagansvar for usikkerhetsstyring og kostnadsestimering for Statnetts prosjekter fra planlegging til gjennomføring.

Risikostyring er et sentralt hjelpemiddel for god prosjektgjennomføring. Seksjonen har ansvar for utvikling av metodikk, modeller og støtteverktøy for disse prosessene, samt risikorapportering til konsernledelse. Seksjonen hever kvaliteten til investeringsbeslutningene og sørger for at prosjektene gjennomføres med fokus på kostnadseffektivitet, fremdrift og styring av usikkerhet.

Sentrale arbeidsoppgaver i seksjonen:

  • Inneha rollen som Risk Manager for divisjonene Teknologi og Utvikling og Bygg og Anlegg
  • Fagansvarlig for risikostyring i investeringsprosjektene
  • Lede faggrupper innen risikostyring av prosjekt
  • Ansvar for risikorapportering til divisjon- og konsernledelse
  • Ansvar for forbedret løpende risikostyring i prosjektene
  • Videreutvikling av eksisterende rammeverk
  • Ansvar for å utvikle prosjektmedarbeidernes kompetanse innen risikostyring

Vi søker kandidater med høyere teknisk eller økonomisk utdannelse med gode resultater, og som har erfaring fra risikostyring og risikoanalyser i større utbyggingsprosjekt og/eller større byggherreorganisasjoner. Det er også en fordel med erfaring fra forbedring av metoder, systemer og prosesser. Aktuelle kandidater har sterk faglig forståelse og personlig gjennomføringskraft, samt sterk strategisk og analytisk kompetanse.

Statnett tilbyr gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser, samt gunstige pensjons- og forsikringsordninger i et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Stillingen har høy synlighet og oppmerksomhet fra ledelsen og gir sterke muligheter for faglig vekst, samt god innsikt i prosjektarbeid både faglig og praktisk.

For spørsmål om stillingen kontakt avdelingsleder Halvard D. Thommessen, tlf. ******.

Skriv ut

Bedrift

Statnett
Mer om Statnett

Sted

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1687138