teknologijobb.no

Ønsker du å jobbe med noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter?

Firma COWI AS
Sted
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Søk nå

Ønsker du å jobbe med noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter?

Er du på jakt etter nye utfordringer? COWI har en meget sterk posisjon innenfor Jernbane og opplever stor etterspørsel etter prosjektledere, prosjektstyrere, dokumentstyrere og planleggere som kan lede og bidra inn i de store utbyggingsprosjektene som kommer. Vi søker nå etter deg som ønsker å være med å styrke vår leveranse på jernbaneprosjektene våre, og bidra aktivt til å styrke og videreutvikle vår Prosjektseksjon på Jernbane i Oslo.

 FÅ UTVIKLET DIN EKSPERTISE GJENNOM VARIERTE OG AMBISIØSE OPPDRAG

I COWI er prosjektledelse, planlegging og prosjektering av jernbane ett av våre kjerneområder. Vi har et anerkjent jernbanefaglig miljø med spesialkompetanse innen konvensjonelle- og høyhastighetsbaner, samt ulike typer helautomatiske banesystemer. Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av høyst relevant samfunnsmessig betydning.

Den siste tiden har vi vunnet flere store prestisjeprosjekter som Fornebubanen, InterCity Østfoldbanen, Follobanen og flere andre spennende prosjekter landet rundt, og vi har behov for å styrke vår Prosjektlederseksjon på Jernbane for å kunne levere et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren. Vi søker derfor deg som har erfaring og ambisjoner om å jobbe som en eller flere av følgende:

 • Junior eller Senior Prosjektstyrer: Her vil du blant annet bistå med styring og oppfølging av prosjekter gjennom rapportering og planlegging av fremdrift, oppfølging av budsjett og kontrakter, økonomiske prognoser og risikovurderinger.
 • Senior Prosjektleder: I denne rollen vil du forvalte en portefølje av prosjekter med ansvar for prosjektplanlegging og drift, deriblant tid, økonomi, leveranse og kvalitet. Du vil også lede tilbudsprosesser og utvikle egne prosjektmedarbeidere.
 • Dokumentstyrer: Som dokumentstyrer vil du gi veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering, stå for kvalitetssikring av teknisk dokumentasjon og påse at krav og regelverk blir fulgt. Rollen innebærer også kundekontakt og generell prosjektstøtte.
 • Planlegger: Her vil du jobbe med overordnede planer, reguleringsplaner og byggeplaner, samt anleggsoppfølging. Du vil også få ansvar som oppdragsleder og/eller disiplinleder på små og mellomstore prosjekter. I tillegg kan det bli aktuelt å delta i markedsarbeid og tilbudsprosesser.

DU ER SULTEN PÅ NYE UTFORDRINGER OG TRIVES MED Å JOBBE I TVERRFAGLIGE TEAM

Vi ser etter deg som relevant bransjeerfaring og høyere utdannelse innen økonomi, prosjektledelse, dokumentkontroll, som ingeniør eller lignende. Du har solid forretningsforståelse, gode kommunikasjonsferdigheter, og ønsker å jobbe målrettet for å oppnå gode resultater for COWI, våre samarbeidspartnere og kunder. I tillegg kan du gjenkjenne deg i følgende:

 • Du evner å dele erfaringer og kompetanse med kolleger
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt
 • Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 INTERESSERT?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Inger Hyllene (Seksjonsleder) på telefon: +47 412 14 340

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig. Arbeidssted vil være Oslo (Hasle/Løren). Alle søknader behandles konfidensielt.

Del denne jobben

Ønsker du å jobbe med noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter?

COWI AS